Jag hjälper produkt- och tjänstebolag att koppla ihop marknadskrav, utveckling, teknologier och organisationens förutsättningar för lösningar som fungerar hela vägen, från teknologiutveckling till kundvärde.

Jan Sonnvik
Jan Sonnvik

Letar du efter någon som förstår produkt- och tjänsteleverans på djupet, inklusive perspektiv som företagskultur, strategi, affär, cybersäkerhet och teknisk förståelse?

Över 25 års erfarenhet från roller inom utveckling, R&D- och produktledning har gett mig möjlighet att leverera ett stort antal produkter och lösningar till marknaden samt lära av både framgångar och misstag.

Mitt fokus är att hjälpa till med förändringsledning, analyser och ledning där det krävs både helhetsperspektiv och konkretisering.

Formerna anpassas till just era behov men jag har ofta arbetat interimsbaserat i roller som exempelvis produktledare, linjechef eller programchef.

Kontakta gärna mig för en förutsättningslös diskussion.

Jan Sonnvik
jan.sonnvik(at)perceptus.se
070 – 224 2586